Privacy policy

CO2enzo vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar partners, donateurs en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

CO2enzo ontwikkelt en ondersteunt lokale en nationale initiatieven welke bijdragen aan een groener en duurzamer Nederland. Zo dragen we bij aan een gezonder klimaat (vermindering atmosferische CO2), meer bewustwording en betere leefomstandigheden voor iedereen.

Als je CO2enzo steunt of gebruikmaakt van de informatie die CO2enzo biedt of van andere diensten van CO2enzo, verwerken wij mogelijk gegevens over jou. CO2enzo vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar partners, donateurs en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. CO2enzo houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.

Verwerking persoonsgegevens

In deze privacyverklaring lichten wij aan de hand van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen toe, welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken.

Op de website CO2enzo wordt gebruikgemaakt van cookies. Lees hier meer over in onze cookie statement onderaan deze verklaring.

Donatie

Met betrekking tot donaties of bijdragen via de website zijn gegevens benodigd. Persoonsgegevens die je hier opgeeft worden door CO2enzo verwerkt. Wij vragen je om je naam, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN in te voeren zodat wij de door jouw bijgedragen donaties kunnen verwerken en de bijbehorende bewijzen van donaties kunnen versturen. Tijdens de donatie wordt je IP-adres geregistreerd. CO2enzo gebruikt de ingevoerde en geregistreerde gegevens niet voor andere doeleinden.

Websites van andere partijen

Op websites van CO2enzo tref je links aan naar andere websites. CO2enzo is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die je bezoekt.

Nieuwsbrief

Op de website van CO2enzo kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. De door jouw ingevulde naam en e-mailadres worden door ons uitsluitend gebruikt om je onze nieuwsbrieven toe te sturen. Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je kunt afmelden of waarmee je jouw gegevens kunt wijzigen.

Social media

CO2enzo is op verschillende social media kanalen te vinden, zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Wanneer je ons volgt op social media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van jouw profielgegevens.

Vragen via online contactformulier

Je kunt CO2enzo vragen stellen over o.a. onze projecten via het online contactformulier op onze website. In geval van vragen per post registreren wij jouw naam en eventueel aanvullende gegevens waaronder je e-mailadres en contactadres. Wanneer je contact met ons opneemt geef je hiervoor toestemming.

Als je gebruik maakt van het online formulier dan vragen wij je de volgende gegevens in te vullen: naam e-mailadres, telefoonnummer. Door op “Verzenden” te klikken geef je toestemming voor het gebruik van jouw gegevens voor het afhandelen van jouw vraag. Je gegevens worden alleen gebruikt voor het beantwoorden van jouw vraag

Jouw rechten

Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie kun je aan ons richten via de online contactformulier op de website Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Je kunt je verzoek per e-mail ook richten aan info@ CO2enzo.nl. Wij zullen je dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. Houd er alstublieft rekening mee dat jouw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt. CO2enzo kan niet uitsluiten dat jouw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting maar doet haar uiterste best dit te voorkomen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Verstrekking aan derden

CO2enzo kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze derde partijen treden hierbij op als bewerker voor CO2enzo en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor de CO2enzo optreden als bewerker hebben een bewerkersovereenkomst met CO2enzo afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van CO2enzo.

Voor het overige verstrekt CO2enzo alleen gegevens aan derden met jouw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Doorgifte buiten Europa

Jouw persoonsgegevens zullen alleen door CO2enzo of door de ons ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte (EER) indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor CO2enzo de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Periodieke aanpassingen

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Via de hyperlink Privacyverklaring in het menu van de website CO2enzo.nl kun je de laatste versie altijd inzien.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande deze privacyverklaring kun je contact opnemen via e-mail info@co2enzo.nl of via ons contactformulier op de website.

Pin It on Pinterest